Passend onderwijs

Ieder kind is welkom op de Kraal. Wij doen ons uiterste best om in samenspraak met u een passend leerarrangement te realiseren voor uw kind.

Het op maat aanbieden van  onderwijs zit verweven in ons Montessori-concept. We hebben bijvoorbeeld bewust geen aparte zorggroep of plusklas. Door onze groepsdoorbrekende manier van werken kunnen we elk kind een passende instructie geven.

Voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte die in aanmerking komen voor speciaal onderwijs willen wij onderwijs bieden. In overleg met ouders, leerkrachten en het samenwerkingsverband Kind op 1 bekijken wij op welke wijze de school invulling kan geven aan het onderwijsaanbod dat de leerling nodig heeft. Daarbij zal de school nadrukkelijk aangeven wat wel en wat niet kan. 

In ons School Ondersteunings Profiel kunt u alles hierover nalezen.

 

"Kinderen krijgen de mogelijkheid om lesjes te volgen in een hogere groep. Dit kan betekenen dat een kleuter de Engelse lessen volgt in de middenbouw. Of  2 dagdelen per week meedraait in groep 3. Dit wordt door ons een intellectuele wandeling genoemd. Omgekeerd kan een leerling in groep 8 een les op maat aangeboden krijgen in groep 7, zodat de instructie op maat is. Dit is altijd afgestemd op de onderwijsbehoeftes van uw kind. "