Rots & Water

Doel van het “Rots en Water”-programma is het vergroten van de communicatieve en sociale vaardigheden en het welzijn bij kinderen.  Dit om sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen of te bestrijden.

Onze aanpak gaat verder dan alleen de ingeplande Rots en Water lessen voor alle kinderen in alle groepen. De leerkrachten en andere betrokkenen spreken de kinderen ook aan in de gangen, op het schoolplein en bij het overblijven vanuit de “Rots en Water” methodiek (als we niet-gewenst maar zeker ook als we gewenst gedrag zien).