Missie en visie

Missie

Ieder kind wil de wereld om zich heen leren begrijpen. Met alle unieke eigenschappen en vanuit eigen achtergrond wordt elk kind door die nieuwsgierigheid gedreven om te groeien in kennis, in vaardigheden, in het omgaan met zichzelf en het omgaan met elkaar. Zo leert het de maatschappij steeds beter kennen en bouwt het er aan mee.

Maar elk kind moet dat wel kunnen doen op een hele eigen manier. Montessorischool De Kraal wil de geborgen, warme omgeving zijn waarin elk kind de ruimte krijgt om op die eigen manier zichzelf te zijn en waarin het precies datgene aangereikt krijgt wat nodig is om te groeien. Een omgeving waarin iedereen, kind of volwassene, elkaar oprecht kent en zorg draagt voor elkaar.

Samen vormen we de optimale, veilige leeromgeving waarin elk kind, ‘op maat voor jou’, een groeiende wereldburger kan zijn die leert zelfstandig te denken, te handelen en te zorgen, zoals Maria Montessori dat ooit bedoelde.

Visie

De visie van Maria Montessori vormt de basis van ons onderwijs. De 5 pijlers vanuit dit gedachtengoed van Maria Montessori zijn als volgt:

  1. Zelfstandigheid vergroten en sociaal vaardig worden
  2. Een rijk ingerichte voorbereide leeromgeving aanbieden
  3. Effectieve instructies in kleine niveaugroepen
  4. Vrijheid in gebondenheid
  5. Ruimte voor ieders talent

We vertalen haar visie met huidige inzichten naar onderwijs en vaardigheden van de 21e eeuw, met als kernelementen: zelfstandigheid vergroten, kritisch en creatief denken en mediawijsheid. Maria Montessori waarschuwde tegen vastomlijnde methodes; elke tijd vraagt om zijn eigen invulling.