Identiteit

Montessorischool de Kraal is officieel een algemeen bijzondere school. Liever spreken we van een neutrale school. Onze identiteit wordt bepaald door de uitgangspunten van Maria Montessori voor ons onderwijs. We streven ernaar dat kinderen opgroeien tot onafhankelijk denkende mensen. Dit gebeurt door hen een breed scala van kennis, inzichten, visies en levensovertuigingen aan te reiken. De zorg voor zichzelf, de zorg voor de ander en de zorg voor de omgeving zijn daarbij leidende principes.