Schooltijden

Continurooster

We werken met een continurooster. Op lange schooldagen gaan onze kinderen van 8.30 uur tot 15.00 uur naar school. Daardoor blijft de rust in de groep bewaard en hebben kinderen ruim de tijd om samen te lunchen en buiten te spelen. Op de woensdagen zijn alle kinderen om 12.15 uur uit. De onderbouw en groep 3 en 4 van de middenbouw zijn op de vrijdagen om 12.15 uur uit.