Resultaten

Met onze montessori-aanpak willen we bovenal laten zien dat elk kind kan leren op de manier die optimaal bij hem of haar past. En dat kinderen méér kunnen leren dan wat ze uit boeken halen: taakgerichtheid, zelfstandigheid, leren plannen, het ontwikkelen van hun zelfbeeld. Dat zijn vaardigheden die hun hele leven waardevol blijven.

Maar natuurlijk vergelijken we onze resultaten wel degelijk met landelijke normen. Onze kinderen halen dan nette resultaten, boven het landelijk gemiddelde. U kunt ook zo beschouwd dus gerust voor ons montessorionderwijs kiezen.

Tevredenheid
Ieder jaar nemen we bij leerlingen en ouders een enquête af over hun tevredenheid over onze school.  Onze actuele resultaten:

2021 2022
Tevredenheid ouders 7,9 8,0
Tevredenheid leerlingen 8,2 8,3