Montessori

De 5 pijlers van de visie van Maria Montessori vormen de basis van ons onderwijs.

  1. Ruimte voor ieders talent
  2. Zelfstandigheid vergroten en sociaal vaardig worden
  3. Een rijk ingerichte voorbereide leeromgeving aanbieden
  4. Effectieve instructie middels (groeps-)lesjes
  5. Vrijheid in gebondenheid

We maken gebruik van de huidige onderwijskundige inzichten. 21-eeuwse vaardigheden spelen een belangrijke rol. Dat zijn vaardigheden die kinderen nodig hebben om succesvol deel te nemen aan de maatschappij. Voorbeelden: zelfstandigheid vergroten,  kritisch en creatief denken en mediawijsheid.

Maria Montessori was van mening dat elke tijd om zijn eigen invulling vraagt. Ze waarschuwde om niet vast te houden aan één vastomlijnde methode. Ook De Kraal zoekt daarom voortdurend naar vertaling van haar gedachtengoed naar deze tijd.