welkom » onze school » ons onderwijs

Ons onderwijs

De groepen op de Kraal zijn als volgt georganiseerd:

 

  • De onderbouw (vergelijkbaar met groep 0, 1 en 2)
  • De middenbouw (vergelijkbaar met groep 3 en 4)
  • De tussenbouw (vergelijkbaar met groep 5 en 6)
  • De bovenbouw (vergelijkbaar met groep 7 en 8)

Kosmisch onderwijs

Kosmisch onderwijs is een belangrijk leergebied binnen het Montessorionderwijs. Simpel gezegd is het een combinatie van natuuronderwijs, geschiedenis en aardrijkskunde. Het gaat uit van het grote geheel (de kosmos) en laat uw kind ervaren dat alles en iedereen op aarde daar een schakeltje in is. De onnatuurlijke grenzen tussen de vakken vervallen en het onderwijs wordt als één geheel aangeboden. Zo kunnen de kinderen onderlinge verbanden zien en de samenhang tussen alle aspecten.

Lesmethoden

Naast het traditionele Montessorimateriaal werken wij met bekende lesmethoden:

  • voor taal/lezen (Lijn 3, Station Zuid en Staal)
  • spelling (Staal)
  • rekenen (Reken Zeker)
  • begrijpend lezen (Nieuwsbegrip).

Engels vanaf groep 1

Wij geven al Engelse les op onze school vanaf groep 1. Het brein van jonge kinderen is als een spons en kleuters zijn erg taalgevoelig. Dit willen we optimaal benutten.

Gezellig werken op het Natuurplein met de middenbouw.

Kenmerkend voor ons onderwijs is dat dit vaak in stilte gebeurt.