Verlof

Onder voorwaarden is verlof buiten de vakanties mogelijk. Hiertoe heeft De Kraal in overleg met de leerplichtambtenaar in oktober 2019 geactualiseerd beleid vastgesteld. 

U vindt de voorwaarden voor het aanvragen van verlof in onderstaand document. Ons vriendelijk verzoek is om geen verlofaanvragen in te dienen die niet aan deze voorwaarden voldoen. Deze kunnen niet worden gehonoreerd.

Verlofbeleid Montessorischool De Kraal 2019
PDF – 164,0 KB 361 downloads