Pestprotocol

Op de Kraal creëren wij een veilig sociaal klimaat op school. We proberen pesten te voorkomen door onze grondhouding, door Rots en Water,  door het leerlingvolgsysteem Zien! en door de Veiligheidsmonitor. Als het toch gebeurt, treden we tegen pesten op. Onze grondhouding die de kinderen van de leerkracht meekrijgen is daarin bepalend: niet-straffen, onder ogen zien van aangedaan leed, altijd excuus maken aan een kind dat je verdriet hebt gedaan, enzovoort.

Ons pedagogisch uitgangspunt is dat alle kinderen met elkaar moeten leren omgaan. Dat leerproces verloopt meestal vanzelf goed, maar het kan ook voorkomen dat een kind door andere kinderen wordt gepest. Dat vinden wij een niet te accepteren en ongewenste situatie.

Beleid

Ons beleid is een vastgelegde wijze waarop we het pestgedrag van kinderen in voorkomende gevallen benaderen. Het biedt alle betrokkenen duidelijkheid over de impact, ernst en ook specifieke aanpak van dit ongewenste gedrag.

 

Pestprotocol Sept 2021
PDF – 1,8 MB 202 downloads