welkom » organisatie » participeren

Ouderbetrokkenheid en participatie

Kinderen leren ook thuis. En een school voedt kinderen ook op. Leren en opvoeden sluiten dus op elkaar aan. In het montessorionderwijs is de band tussen school en ouders heel belangrijk. Ouders zetten zich in vele vormen in om de school te helpen en vorm te geven. Sterker nog: de school bestaat dankzij de vereniging, die door de ouders gevormd wordt. We kunnen met recht spreken van ‘onze eigen school’!

Het is geweldig om te zien hoeveel ouders, verzorgers, broers, zussen, opa’s, oma’s en vrienden zich actief inzetten voor de school. Dat kan in allerlei vormen. Enkele bekende voorbeelden zijn:

 

 

  • Leesouder - aanspreekpunt: leerkracht Carmen Bastiaanse
  • Overblijfouder 
  • Onderhoud - aanspreekpunt: ouder Jelmer Molegraaf*
  • Tuinonderhoud - aanspreekpunt: ouder Colin Slokkers*
  • Natuurplein - aanspreekpunt: ouders Cocky Nuchelmans en Anita Boot*   
  • Creatief - aanspreekpunt: vacature
  • Schoonmaak - aanspreekpunt: ouder Susanne Verwer*
  • Kriebelouder - aanspreekpunt: ouder Shirley Roodenburg*

              (*) Contactgegevens verkrijgbaar bij de directeur

Het is ook prima mogelijk om zélf suggesties te doen voor vrijwillig werk. Van juridisch adviseur tot schaak-opa, van rijden met de aanhanger tot helpen bij een verfklus, elke toegestoken hand is welkom! 

Wellicht weet u dat De Kraal tot september 2019 een gereguleerd systeem van participatie en afkoop hanteerde. Mocht u dit nog in oude schoolinformatie lezen of van anderen horen, dan mag u die informatie als achterhaald beschouwen!