Medezeggenschapsraad (MR)

Een goed samenspel tussen bestuur, schoolleiding, team en MR zorgt ervoor dat het ontwikkelde beleid goed, weloverwogen en gedragen wordt.

 

Het e-mailadres van de MR is: mr@montessorischooldekraal.nl


Samenstelling MR

Voorzitter:  Anita Boot (ouder)

MR-lid:          Muhammet Tok (ouder)

PMR-lid :     Bettina van Ingen (leerkracht)

PMR-lid :     Christel Geerdink (leerkracht)