Interne begeleiding

Onze interne begeleider is verantwoordelijk voor de totale zorgstructuur van de school. Zij coördineert de remedial teaching, onderhoudt de zorgcontacten intern en extern, coacht leerkrachten met betrekking tot zorg, voert groepsbesprekingen en voert klassenconsultaties uit.

Samen met de directeur is zij tevens verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Haar eigen zeggenschap over de portefeuilles Zorg en Onderwijs maakt dat ze snel en effectief kan doen wat nodig is voor de kinderen.

In ons School Ondersteuningsplan (SOP) beschrijven we hoe we omgaan met leerlingenzorg.