welkom » organisatie » interne begeleiding

Interne begeleiding

Onze intern begeleider is verantwoordelijk voor de totale zorgstructuur van de school. Zij coördineert de remedial teaching, onderhoudt de zorgcontacten intern en extern, coacht leerkrachten met betrekking tot zorg, voert groepsbesprekingen en voert klassenconsultaties uit. Samen met de directeur is zij tevens verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Zij bezoekt de vergadering van het samenwerkingsverband ‘’Kind op 1’’ en neemt deel aan de vergaderingen van het ondersteuningsteam van de gemeente Tholen.

 

In ons School Ondersteuningsplan (SOP) beschrijven we hoe we omgaan met leerlingenzorg.