Bestuur

Onze school is een 'eenpitter'. We zijn  georganiseerd als een vereniging met een verenigingsbestuur.

Er is onderscheid tussen het Toezichthoudend Bestuur (dat bestaat uit ouders) en het Uitvoerend Bestuur (dat is de directeur-bestuurder). Dit is vastgelegd in onze statuten.

Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de leden van de vereniging. De meeste leden zijn ouders die een kind bij ons op school hebben én contributie betalen aan de vereniging.

Daarnaast legt het bestuur jaarlijks openbare verantwoording af via het jaarverslag.

Samenstelling bestuur

Toezichthoudend bestuur

  • Veerle Elzenga, voorzitter
  • Arjan Verreijen, penningmeester
  • Bianca Jansen, lid

Uitvoerend bestuur

 

Schoolleiding

De schoolleiding van De Kraal is verdeeld over twee personen. 

  • Koert Capel is de directeur-bestuurder. Hij gaat vooral over de organisatie en over de bestuurlijke aspecten.
  • Serena Dieleman is adjunct-directeur. Zij gaat vooral over het onderwijs en de zorg.