Bestuur

Onze school is een 'eenpitter'. We zijn  georganiseerd als een vereniging met een verenigingsbestuur, dat momenteel bestaat uit vijf leden die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de bestuurstaken. Vier van hen vormen het toezichthoudend bestuur. De vijfde, de directeur, vormt het uitvoerend bestuur. Dit is vastgelegd in onze statuten.

Het bestuur legt verantwoording af aan de leden van de vereniging. De meeste leden zijn ouders die een kind bij ons op school hebben en contributie betalen aan de vereniging.

Daarnaast legt het bestuur jaarlijks openbare verantwoording af via het jaarverslag.

Samenstelling bestuur

Toezichthoudend bestuur

Nancy Raas-Tophoven, voorzitter
 Arjan Verreijen, penningmeester
Veerle Elzenga, secretaris
Femke Vijfhuize-Soesters, lid

Uitvoerend bestuur

Koert Capel, directeur

 

Directie

Directeur Koert Capel en IB-er / plaatsvervangend directeur Maaike Stoeldraijer vormen een duo in de aansturing van De Kraal met elk eigen aandachtsgebieden. Bij absentie van Koert is Maaike eerste aanspreekpunt.