welkom » organisatie » bestuur en directie

Bestuur

Onze school is een 'eenpitter'. We zijn  georganiseerd als een vereniging met een verenigingsbestuur,  die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de bestuurstaken. Er is onderscheid tussen het Toezichthoudend Bestuur en het Uitvoerend Bestuur (dat is de directeur-bestuurder). Dit is vastgelegd in onze statuten.

Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de leden van de vereniging. De meeste leden zijn ouders die een kind bij ons op school hebben en contributie betalen aan de vereniging.

Daarnaast legt het bestuur jaarlijks openbare verantwoording af via het jaarverslag.

Samenstelling bestuur

Toezichthoudend bestuur

Nancy Raas-Tophoven, voorzitter
 Arjan Verreijen, penningmeester
Veerle Elzenga, secretaris

Uitvoerend bestuur

Koert Capel, directeur

 

Directie

Directeur en IB / plaatsvervangend directeur vormen een duo in de aansturing van De Kraal met elk eigen aandachtsgebieden. Bij absentie van de directeur is de IB het eerste aanspreekpunt.