Missie

Ieder kind wil de wereld om zich heen leren begrijpen. Met alle unieke eigenschappen en vanuit eigen achtergrond wordt elk kind door die nieuwsgierigheid gedreven om te groeien in kennis, in vaardigheden, in het omgaan met zichzelf en het omgaan met elkaar. Zo leert het de maatschappij steeds beter kennen en bouwt het er aan mee.

Maar elk kind moet dat wel kunnen doen op een hele eigen manier. Montessorischool De Kraal wil de geborgen, warme omgeving zijn waarin elk kind de ruimte krijgt om op die eigen manier zichzelf te zijn en waarin het precies datgene aangereikt krijgt wat nodig is om te groeien. Een omgeving waarin iedereen, kind of volwassene, elkaar oprecht kent en zorg draagt voor elkaar.

Samen vormen we de optimale, veilige leeromgeving waarin elk kind, ‘op maat voor jou’, een groeiende wereldburger kan zijn die leert zelfstandig te denken, te handelen en te zorgen, zoals Maria Montessori dat ooit bedoelde.