Onderzoek bestuurlijke overdracht De Kraal en Prisma Scholengroep

Gepubliceerd op 9 juni 2022 om 11:46

Montessorischool De Kraal en de Prisma scholengroep in Goes zijn een onderzoek gestart naar bestuurlijke overdracht. In een intentieverklaring legden bestuursvoorzitter Mieke Schipper van Prisma en directeur-bestuurder Koert Capel van De Kraal vast, dat overdracht van het bestuur van De Kraal aan Prisma scholengroep het beoogde doel is. In het najaar worden de resultaten van het onderzoek verwacht.


"Met De Kraal gaat het gelukkig prima," licht Koert Capel toe. "Het aantal leerlingen is met 27 procent gegroeid en de financiën en onderwijskwaliteit zijn in orde. Maar met slechts 94 kinderen blijft het één van de kleinste zelfstandige scholen van Nederland en de bekostiging is dus net zo klein. Dat maakt het besturen en leiden ondoenlijk. Onze adjunct-directeur en ik zijn beiden noodgedwongen parttime in dienst en delen de
functies van bestuurder, directeur, IB-er en alle denkbare staffuncties. De Kraal is niet gebaat bij zo'n kwetsbare organisatie. Ook profiteren we nooit van schaalvoordelen als we moeten inkopen en zijn diensten zoals de accountant verhoudingsgewijs heel duur."


Onder het bestuur van Prisma scholengroep vallen 13 heel verschillende scholen, verspreid over Noord- en midden Zeeland en uiteenlopend van typische stadsscholen in Vlissingen en Middelburg tot kleine dorpsscholen zoals in Ovezande. Daaronder vallen van oorsprong vooral katholieke scholen, maar ook enkele interconfessionele en een neutrale. Niet toevallig is dat de enige andere Zeeuwse montessorischool: De Basis in
Goes. "Prisma scholengroep is geen bestuur dat schaalvergroting als doel ziet," vertelt Mieke Schipper, voorzitter van het College van Bestuur. "Maar soms ontstaat een nieuwe situatie en kun je elkaar versterken. Het opent natuurlijk prachtige nieuwe mogelijkheden als we beide montessorischolen in Zeeland met elkaar kunnen verbinden!"

 

Dat verwacht Koert Capel ook. "We hebben goede hoop dat we meer focus en meer samenwerkingsmogelijkheden krijgen om ons montessorionderwijs onder de hoede van Prisma nog beter vorm kunnen geven. Maar Prisma is ook een koepel die het eigene van scholen stimuleert. Natuurlijk, je levert altijd wat in als je samengaat, maar we denken bij Prisma de ruimte te herkennen om de meest kenmerkende elementen van ons typische Kraal-karakter te kunnen houden. Dat is belangrijk, want dat is waar onze
ouders heel bewust voor gekozen hebben."


«   »