Kosten

Kosten

We onderscheiden binnen De Kraal de volgende kosten.

  • De ouderbijdrage bedraagt € 65,- per kind per jaar.
  • Lidmaatschap van de Montessorivereniging. Deze kosten zijn vervallen met ingang van schooljaar 2022-2023. Dit kan afwijken van wat in uw schoolgids vermeld staat.
  • Tegemoetkoming in de overblijfkosten bedraagt € 50,- per gezin per jaar.

Een uitvoerige toelichting van deze kosten vindt u in onze schoolgids of kunt u opvragen bij de directeur. Er zijn geen andere kosten dan deze. De bedragen zijn richtbedragen. U mag ook minder of meer bijdragen. Uw bijdrage is geheel vrijwillig.