sCOOLsport

De Kraal is een sCoolsport school. Wij zien het als onze taak om onze leerlingen te stimuleren om voldoende te bewegen.

sCoolsport richt zich op de volgende thema’s:

  • Elke dag bewegen;
  • Gezond gewicht;
  • Fysiek-mentaal weerbaar zijn;
  • Motorisch vaardig zijn.

Naast het vele materiaal voor de ontwikkeling van de motoriek hebben wij ook een vakleerkracht voor gymnastiek. Daarnaast organiseren wij ieder jaar een sportdag en neemt de school deel aan

een voetbaltoernooi en een volleybaltoernooi.
Ook worden er regelmatig sportclinics gegeven door gastdocenten.