kosten

We onderscheiden binnen De Kraal de volgende kosten.

  • De ouderbijdrage bedraagt € 65,- per kind per jaar.
  • Lidmaatschap van de Montessorivereniging bedraagt € 30,- per gezin per jaar.
  • Tegemoetkoming in de overblijfkosten bedraagt € 50,- per gezin per jaar.

Een uitvoerige toelichting van deze kosten vindt u in onze schoolgids  of kunt u opvragen bij de directeur. 

Deze bedragen zijn richtbedragen. U mag ook minder of meer bijdragen. Uw bijdrage is geheel vrijwillig.

De hoogte van de bedragen is op 26 september 2019 vastgesteld door de gezamenlijke ouders in de Ledenvergadering.