Team

Dit is ons team in schooljaar 2022-2023. 

Leerkrachten

Juf Christel Geerdink geeft  les in de onderbouw en handenarbeid aan de midden- en bovenbouw.

Juf Bettina van Ingen geeft vooral les aan de middenbouw en ook aan de bovenbouw.

Juf Elise van der Avert geeft les in de bovenbouw en ze is onze RT-leerkracht.

Juf Carmen van den Berge geeft les in de onderbouw en op vrijdagmiddag aan de midden- en bovenbouw.

Juf Margreet Tebbens geeft vooral les aan de bovenbouw en ook aan de middenbouw. 

Onderwijsassistenten 

Juf Gerda Giljam is onderwijsassistent in de onderbouw. 

Juf Lianne van Koekenberg is onderwijsassistent in de middenbouw en bovenbouw. 

Gym en relax-gym

Juf Désirée Hulsmeijer is onze vakleerkracht gym.

Juf Erna Middendorp geeft relax-gym.

Stagiairs

Nog even geduld!

Ondersteuning

Juf Ineke van Mechelen is onze administratieve medewerker.

Juf Jolanda Janse is onze professionele pleinwachtcoördinator.

Schoolleiding

Serena Dieleman is onze adjunct-directeur en  interne begeleider.

Koert Capel is onze directeur-bestuurder.