welkom » organisatie » team

Team

Dit is ons team in schooljaar 2021-2022. 

Leerkrachten

Juf Christel Geerdink geeft op maandag en dinsdag les in de onderbouw.

Juf Bettina van Ingen geeft vooral les aan de middenbouw en ook aan de bovenbouw.

Juf Elise van der Avert is onze RT-leerkracht.

Juf Carmen van den Berge geeft op woensdag, donderdag en vrijdag les in de onderbouw.

Juf Margreet Tebbens geeft vooral les aan de bovenbouw en ook aan de middenbouw. 

Juf Margaux Damen geeft individuele en groepslessen aan de middenbouw en de bovenbouw.

Onderwijsassistenten 

Juf Gerda Giljam is onderwijsassistent in de onderbouw. 

Juf Lianne van Koekenberg is onderwijsassistent in de middenbouw en bovenbouw. 

Gym en yoga

Juf Désirée Hulsmeijer is onze vakleerkracht gym.

Juf Carla de Vos is onze yogajuf.

Stagiairs

Juf Margaux Damen, onze onderbouwleerkracht, is bij ons als LIO-werknemer via de HZ University of Applied Sciences

Juf Anouk van der Werff is onze stagiair onderwijsassistent via Scalda.

Ondersteuning

Juf Ineke van Mechelen is onze administratieve medewerker.

Juf Jolanda Janse is onze professionele pleinwachtcoördinator.

Schoolleiding

Serena Dieleman is onze adjunct-directeur en  interne begeleider.

Koert Capel is onze directeur-bestuurder.