Organisatie

De Kraal is bewust een kleine school. Onze organisatie is dat ook. Daardoor kennen onze kinderen, leerkrachten, ouders en bestuursleden elkaar goed.

We hebben 3 bouwgroepen: onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Vanuit de Montessori-filosofie zitten oudere en jongere kinderen bij elkaar om elkaar te helpen of te leren  hulp te vragen.

De Kraal wordt in stand gehouden door een vereniging van ouders. Een afvaardiging van ouders vormt het bestuur. Deze houdt toezicht op het functioneren van de directeur en op de continuïteit van de school.