Organisatie

De Kraal is bewust een kleine school. Onze organisatie is dat ook. Daardoor kennen onze kinderen, leerkrachten, ouders en bestuursleden elkaar goed.

We hebben 3 bouwgroepen: onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Vanuit de Montessori-filosofie zitten oudere en jongere kinderen bij elkaar om elkaar te helpen of te leren  hulp te vragen.

De Kraal werd in stand gehouden door een vereniging van ouders. Met ingang van 1 januari 2023 zal De Kraal bij Prisma scholengroep horen. Deze website zal dan worden veranderd.