welkom » nieuws » coronacrisis

coronacrisis

Vanaf maandag 11 mei gaat De Kraal weer open voor onderwijs aan de eigen kinderen. Dit is, in lijn met de richtlijnen van de Overheid, een eerste stap op de weg terug naar normaal onderwijs, al zijn we daar nog lang niet.

terug naar school

Vanaf 11 mei kunnen de kinderen weer terug naar school. We volgen daarbij de landelijke richtlijnen, die we hebben toegespitst op onze situatie:

  • We geven les van 8:30 tot 14:30 uur, behalve op woensdag (12:15 uur) en op vrijdag (12:15 uur voor de onderbouw). 
  • De kinderen zijn op alfabet ingedeeld in een cohort A en cohort B. Elke dag komt één van beide cohorten naar school. Het andere cohort krijgt huiswerk.
  • We hanteren een set richtlijnen die past bij onze populatie en ons gebouw.  Ons onderwijs is altijd al gericht op hygiëne, rust en zelfredzaamheid.
Coronaregels In De Kraal Richtlijnen Versie Leerlingen
PDF – 168.6 KB 30 downloads

een klein stapje

De herstart is een klein stapje in de goede richting. Maar het is helaas nog niet zoals het mooie montessorionderwijs dat we altijd bieden. Het werken in kleine groepjes, de intensieve persoonlijke begeleiding, de nauwe betrokkenheid van onze ouders zijn nog niet mogelijk. Toch zijn we blij en zien we allerlei mogelijkheden om wél onze fijne sfeer en aandacht voor ieder kind vorm te geven. Op weg naar beter!

afstandonderwijs stopt

De afgelopen weken hebben we intensief online les gegeven via onze eigen DigiKraal. Dit bleek een nuttig en zelfs best leuk alternatief. Toch zijn we blij dat we de kinderen weer gewoon zelf kunnen zien. Het is niet mogelijk om tegelijkertijd op school les te geven én de DigiKraal te vullen. De DigiKraal stopt daarom per 11 mei.

informatie en aanmelding

Informatie voor en aanmelding van nieuwe leerlingen blijft gewoon mogelijk, zij het op afstand. U kunt u telefonisch of via video-overleg door ons laten voorlichten. Ook kunt u op verzoek toegang krijgen tot de DigiKraal om uw beeld te vormen. 

Alleen een bezoek aan het gebouw kunnen we op dit moment niet realiseren, voor de rest is alles mogelijk. 

maatregelen

De Kraal volgt de voorschriften van Overheid, RIVM en regionale GGD. Dit betekent dat de school open is voor kinderen van ouders die voldoen aan de lijst van cruciale beroepen. Mocht u als ouder/verzorger van De Kraal uw kind op school willen onderbrengen, dan wordt u verzocht dit van tevoren met de directeur te overleggen.