Schooltijden en inloop

 

De school heeft een continu rooster. Dit betekent dat alle kinderen tussen de middag op school blijven. De schooltijden zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 15.00 uur. De kinderen van groep 1 tot en met 4 hebben op de vrijdag tot 12.15 uur school. Op woensdag zijn de schooltijden van 8.30 uur tot 12.15 uur.

De deuren gaan ‘s ochtends voor de inloop open om 8.15 uur. Wij vinden deze inlooptijd belangrijk voor de kinderen en ouders/verzorgers. Uw kind kan dan laten zien waar hij/zij mee bezig is en u wordt hierdoor betrokken bij het leren van uw kind.

 


Binnen ons continue rooster hebben de kinderen uiteraard wel pauze.

  • De kleuters hebben als speelwerktijd 2x een periode (’s ochtends en ’s middags) van totaal 1 uur
  • Midden- en bovenbouw hebben een speelkwartier van 15 minuten van 10.15-10.30  uur.

De kinderen hebben tussen de middag een lunch en speeltijd,

  • de kleuters lunchen van 12.00-12.30 onder toezicht van de leerkracht en overblijfouders/-verzorgers. Daarna gaan ze spelen;
  • de midden- en bovenbouw luncht van 12.00-12.30 uur eveneens onder toezicht van de leerkracht en gaat daarna spelen.


Privacy | Disclaimer