Montessorischool De Kraal is een officieel erkende montessoribasisschool, te zien aan het hierboven afgebeelde logo, wat ook aan de voordeur hangt.

Nederlandse Montessori Vereniging

De Nederlandse Montessori Vereniging (NMV) heeft als missie het bevorderen en (doen) ontwikkelen van opvoeding en onderwijs volgens de beginselen en werkwijzen van Maria Montessori en het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van het montessori-onderwijs.  Om dat te realiseren houdt ze zich met drie hoofdtaken bezig:

  • Allereerst is er de vereniging die een aantal publicaties uitbrengt en een wetenschappelijk bureau heeft.
  • Ten tweede is er de belangenvertegenwoordiging, o.a. naar de onderwijsinspectie en in het samenwerkingsverband van vernieuwingsscholen.
  • In de derde plaats kan de NMV door haar netwerk van ervaringsdeskundigen zorg dragen voor de kwaliteitsbewaking van het eigen onderwijs en zorgt ze voor deskundigheidsbevordering van het personeel. De NMV is ook inzetbaar op bijvoorbeeld een ouderavond voor een lezing over een Montessori gebonden onderwerp.

    Klik hier voor de site van de NMV.


Privacy | Disclaimer