Klachten

Als u een klacht heeft over de school of één van onze medewerkers, vragen wij u deze eerst op te nemen met de betrokkene. Als u er samen niet uit komt, kunt u terecht bij de schoolleider/directeur.  
 
Daar waar problemen niet in respectvol onderling overleg tot een oplossing komen, is bemiddeling mogelijk van een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Onze school kent interne vertrouwenspersonen voor de kinderen.  Indien nog nodig kan er in overleg met de vertrouwenspersoon een klacht ingediend worden bij het bestuur.

Als de noodzaak zich dan nog voordoet begeleidt de vertrouwenspersoon de klager bij de gang naar de klachtencommissie. Bij gegrondheid van de klacht doet de commissie het bestuur aanbevelingen over te treffen maatregelen.

Als lid van de Vereniging Bijzondere Scholen onderschrijft onze school de klachtenprocedure van deze vereniging en valt zij onder de Landelijke klachtencommissie voor het Bijzonder Onderwijs.Privacy | Disclaimer