Bestuur

Onze school kent een verenigingsbestuur. Er zijn momenteel vijf leden, waaronder de voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur is het bevoegd gezag van onze school. Het ontwikkelt en bewaakt het beleid onder meer op het gebied van financiën, personele zaken, beheer en onderhoud van gebouwen. Het bestuur legt verantwoording af aan zijn leden: de ouders/verzorgers die een kind bij ons op school hebben. Dat gebeurt tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) die jaarlijks wordt gehouden.

Voor vragen kunt u hier contact met het bestuur opnemen.Privacy | Disclaimer